obrázek dlaně

STOP!
Tyto webové stránky obsahují materiál s erotickou a sexuální tématikou, nevhodný pro děti a mladistvé.
Pokud jste mladší 18ti let, opusťte tyto stránky!

Stisknutím tlačítka "ANO" potvrzujete, že:

  • je vám více než osmnáct let, a že jste dosáhli plnoletosti
  • pokud se nacházíte ve státě, kde je hranice plnoletosti stanovena odlišně od zákonů České republiky, potvrzujete, že splňujete veškeré podmínky plnoletosti v daném státě, a že je Vám více než 18 let, a že vstup na tyto stránky není omezen a/nebo zakázán předpisem státu, v němž se nacházíte a/nebo jehož jste státním příslušníkem
  • souhlasíte s tím, že sexuálně orientovaný materiál jste oprávněn užívat jen v soukromí a to výlučně pro svou osobní potřebu
  • sexuálně orientované materiály Vás neurážejí, nepohoršují a/nebo jinak neohrožují
  • na uvedené stránky vstupujete dobrovolně
  • neposkytnete a ani přímo či nepřímo neumožníte přístup k materiálům získaným a zobrazeným na těchto stránkách osobám mladším osmnácti let ani jiným osobám, které nesplňují podmínky uvedené v tomto upozornění
  • souhlasím s provozními podmínkami tohoto webu

Pokud nesplňujete byť i jenom jednu z těchto uvedených podmínek, opusťte prosím ihned tyto stránky.

Pokud splňujete všechny výše uvedené podmínky, jste oprávněni vstoupit.

Stisknutím tlačítka "ANO" souhlasíte a potvrzujete výše uvedené.

ANO NE, nesouhlasím